window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '239313143246779', xfbml : true, version : 'v2.9' }); FB.AppEvents.logPageView(); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); class="single single-post postid-114 single-format-standard m-has-header-bg wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2 vc_responsive">

Teatri i Metropolit ben thirrje te hapur per propozim projektesh, per realizimin e veprave teatrale ne bashkepunim si pjese e sezonit artistik 2016.

 1. Do te merren parasysh vetem propozimet per realizimin e permierave te reja, te padhena ne skena brenda territoreve shqipfoles.
 2. Teksti mund te jete i ri ose veper ekzistuese, e cila nuk eshte vene ne skene ne Shqiperi ne kater vitet e fundit.
 3. Vepra mund te jete e cfaredolloj zhanri;mund te aplikoni per kategorite: teater per te rritur, te rinj, femije.
 4. Vepra e propozuar ne kategorine e te rriturve duhet te mos e tejkaloje realizimin me 10 aktore
 5. T’i kete te percaktuara te drejtat e autorit dhe lejet e nevojshme per shfrytezim
 6. Vepra duhet t’i komunikoje publikut te gjere, ne perputhje me politikat gjitheperfshirese te institucionit
 7. Nuk duhet te permbaje material qe nxit dhe justifikon diskriminimin, stereotipizimin, seksizmin apo dhunen ndaj entiteteve te ndryshme
 8. Minimumi 50% i grupit realizues (regji, aktore, skenografe, kostumografe, teknike, etj) duhet te merren me audicion te perbashket me institucionin
 9. Teksti duhet te jete i formatuar

Mund te aplikojne me propozime projektesh regjisore, autore veprash, perkthyes, si dhe grup artistesh.
Regjisori duhet te paraqese dosjen si me poshte:
Regjisori me projekt

 1. Aplikimin e plotesuar online
 2. CV-ne ku specifikohen veprat e realizuara dhe dy referenca bashkepunetoresh
 3. Tekstin e vepres sipas formatit te kerkuar. Mosrespektimi i formatit sjell skualifikimin e menjehershem te dosjes.
 4. Teksti duhet t’i permbahet pikave 1-9 ne pjesen e pare te ketij dokumenti.
 5. Platformen regjisoriale, e cila duhet te permbaje:
 • vizionin e regjisorit (konteksti artistik qe zgjedh per realizimin e vepres, periudha kohore, hapesira, stili, koncepte te pergjitheshme mbi skenografine, kostumografine, muziken, etj)
 • demografine qe synon te adresoje shfaqja dhe si i flet asaj
 • shpjegimin se si kjo veper perputhet me misionin artistik te Teatrit Metropol
 • Platforma nuk duhet te tejkaloje nje faqe te shtypur me fontin verdana, 12.

Regjisori duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi i plotesuar online
 2. CV-ja artistike sipas formatit te meposhtem
 3. Portofol i puneve
 4. Leter motivimi

Autori duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi i plotesuar online
 2. CV-ja artistike sipas formatit te meposhtem
 3. Teksti i vepres, i formatuar sipas standartit te kerkuar. Mosrespektimi i standartit sjell skualifikimin e menjehershem te dosjes.
 4. Teksti duhet t’i permbahet pikave 1-9 ne pjesen e pare te ketij dokumenti.
 5. Platforma artistike e autorit, e cila qarteson cilat jane subjekti dhe demografia qe adreson vepra dhe si perputhet kjo veper me politikat gjitheperfshirese dhe misionin artistik te Teatrit Metropol.
 6. Platforma nuk duhet te tejkaloje nje faqe te shtypur me fontin verdana, 12.

Dosjet e autoreve mund te dorezohen elektronikisht.

Perkthyesi duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi i plotesuar online
 2. CV-ja individuale sipas formatit te meposhtem
 3. Teksti i vepres, i formatuar sipas standartit te kerkuar. Mosrespektimi i standartit sjell skualifikimin e menjehershem te dosjes.
 4. Teksti duhet t’i permbahet pikave 1-9 ne pjesen e ketij dokumenti.
 5. Platforma artistike e autorit, e cila qarteson cilat jane subjekti dhe demografia qe adreson vepra dhe si perputhet kjo veper me politikat gjitheperfshirese dhe misionin artistik te Teatrit Metropol.
 6. Te percaktohet qarte te drejtat e perkthimit.
 7. Platforma nuk duhet te tejkaloje nje faqe te shtypur me fontin verdana, 12.

Skenografi duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi i plotesuar online
 2. CV-ja artistike sipas formatit te meposhtem
 3. Portofol i puneve
 4. Leter motivimi

Kostumografi, duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi i plotesuar online
 2. CV-ja artistike sipas formatit te meposhtem
 3. Portofol i puneve
 4. Leter motivimi

Grup Artistik duhet te paraqese dosjen si me poshte:

 1. Aplikimi I grupit I plotesuar online
 2. Portofol i puneve (te individeve, ose e grupit nese ka)
 3. CV-ja individuale e secilit pjesetar
 4. Leter motivimi

 

Kliko këtu për formative pres shembull

Kliko këtu për shembull aktor resume

Kliko këtu për shembull për regji